Pozovite nas:  071 272 55 00

Čime se bavimo

Na polju našeg delovanja neguje se poverenje i visoka odgovornost, jer mi se bavimo poslovima osiguranja.

Već više od dvadeset godina veoma efikasno obavljamo poslove osiguranja koji obuhvataju:

  • zdravstveno osiguranje
  • penziono osiguranje
  • životno osiguranje
  • osiguranje plate
  • osiguranje automobila
  • osiguranje za štetu učinjenu trećem licu
  • osiguranje lične imovine i domaćinstva
  • osiguranje pravne zaštite