Pozovite nas:  071 272 55 00

Zdravstveno osiguranje

 

Zdravlje je životna vrednost koju čovek obično podrazumeva, te o njemu uglavnom i ne misli. Zdravlja se čovek najčešće seti tek kada ga izgubi. Mudra i blagovremena briga o sopstvenom zdravlju nalaže i pravilan izbor zdravstvenog osiguranja.

 

Životno osiguranje

 

Ima stvari u životu koje nas zatiču, nameću se i postaju lična sudbina, naš životni put. Ali mnogo je i onoga što na tom putu biramo sami. Pre ili kasnije, svakome od nas, barem jednom se i ukaže životna šansa.

 

Osiguranje automobila

 

Sa našim osiguranjem za privatna vozila dobijate ponudu visokog kvaliteta, koja odgovara Vašim ličnim željama i potrebama. Ono spaja prvoklasne usluge sa pristupačnim premijama.

 

Osiguranje domaćinstva

 

Celokupnu imovinu, Vašu i Vaše porodice, ovaj vid osiguranja obezbeđuje od štete nastale usled požara, poplave, elementarne nepogode, provale i pljačke, uz mogućnost preuzimanja velikog broja, često visokih, pratećih troškova.