Pozovite nas:  071 272 55 00

Osiguranje domaćinstva

 

Celokupnu imovinu, Vašu i Vaše porodice, ovaj vid osiguranja obezbeđuje od štete nastale usled požara, poplave, elementarne nepogode, provale i pljačke, uz mogućnost preuzimanja velikog broja, često visokih, pratećih troškova.

 

Ništa tako ne obeshrabruje pregaoca kao mogućnost slučajnog i besmislenog razaranja stečene imovine. Zbog toga ovim osiguranjem osiguravate celokupnu imovinu od štete nastale usled: požara, dima, udara groma, eksplozije, elementarnih nepogoda, poplave, provale i pljačke. Kod osiguranja od krađe, poplave ili lomljave, uz određene uslove, učestvujemo i u preuzimanju troškova za iznajmljivanje rezervnog stana, transport i selidbu, nužno ostakljenje i tome slično.

Pri selidbi ste takođe osigurani, kao i na novom mestu, do 30 dana, čak i ukoliko prethodno niste prijavili da se selite. Osiguranje možete i da proširite dodatkom za Vaš kompjuter (PC). On je time dobro osiguran pri oštećenjima usled pada, pogrešnog rukovanja ili visokog napona.

Zao čas na čoveka navali iznenada. U takvom trenutku, nesrećni sticaj okolnosti, nečija nepažnja ili čak bezobzirnost, mogu da anuliraju godine vrednog rada i sticanja. Zato je osiguranje domaćinstva najbolji način da se zaštitite od takvih nepodobština. Mi ne osiguravamo samo Vaše privatno vlasništvo, već i Vaših članova porodice, ukoliko živite u istom domaćinstvu. Ali i vlasništvo Vaših gostiju, ili trećih osoba, koje Vam je pozajmljeno ili povereno na čuvanje.