Pozovite nas:  071 272 55 00

Osiguranje pravne zaštite

 

Osiguranje privatno-pravne zaštite podržava Vas u borbi za Vaša prava. Svuda gde je pravo važno, na privatnom ili poslovnom planu, ono se zalaže za Vas.

 

Privatno-pravna zaštita osigurava sledeće sporove i postupke:

  • ostvarivanje prava koja nisu obuhvaćena ugovorom osiguranja od odgovornosti
  • odbranu pred krivičnim i upravnim organima
  • sporove sa javnim i privatnim osiguravajućim društvima čijim osiguranjem je osigurano lice obuhvaćeno
  • radno-pravni sporovi sa poslodavcem
  • sporovi sa iznajmljivačem proistekli iz ugovora o najmu
  • sporovi proistekli iz drugih ugovora koje je osigurano lice zaključilo kao privatni potrošač
  • sporove među komšijama
  • sporove sa drugim etažnim vlasnicima

Osiguranje važi kako za područje saobraćaja tako i izvan njega.

Novčana isplata do maksimalno CHF 250'000.- po slučaju štete i to za troškove ekspertiza i analiza, troškove suda, arbitraže i posredovanja, odštetu za protivničku stranu, honorare advokata, plaćanje kaucije (samo kao predujam da bi se sprečio odlazak u istražni zatvor), troškove tumačenja i pismenog prevođenja...